Vet du vilka djur vi verkar mest?

Vet du vilka djur vi verkar mest?

Det är fantastiskt hur den genetiska terrängen har fått så mycket utveckling inom vetenskapen och når punkten att vilja demonstrera genom experimentet att jag ger dig idag Vad är det djur vi verkar mest enligt DNA.

Doktorn Jishai Han studerade och samlade Genetiska data om olika djur För att skapa följande stapeldiagram där det indikerar på vilken procentandel Människor liknar andra djur.

I denna studie förväntades det att vår "kusin" Närmare var schimpans (90%). Vad som är fantastiskt är att vi enligt resultaten liknar en mus (88%) än till en hund (84%). Om denna jämförelse verkade otrolig visar det sig att vi liknar mer Ornitorrincos (69%) det till Kycklingar (65%).

Att göra det klart att dessa procentsatser inte indikerar mycket bortsett från nyfikenheten på resultaten, de gör oss fortfarande medvetna om det Vi vet fortfarande inte DNA: s funktion och generna för varje art. Med denna slutsats kan vi inte längre använda uttrycket så fritt "Likna".

Det är fantastiskt hur vi kan vara så "Förlorat" När det gäller kunskap hänvisar det till denna livsplott. Så mycket att till och med att läsa vetenskapliga resultat och artiklar som dessa blir roliga, generera hälsosam och intelligent osäkerhet.